Select : M88 English M88 Indonesia M88 Thailand M88 Vietnam

M88WORLD

ถอนเงิน M88, ขั้นตอนถอนเงิน M88 , วิธีถอนเงิน M88 มาดูนี่

แนะนำขึ้นตอนการถอนเงินจากระบบ M88 สำหรับท่านที่สงสัย กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์ช่วยเหลือด่วน” หรือทำตามขึ้นตอนต่อไปนี้

 1. login เข้าระบบ M88 แล้วกดตรง “ฝาก / ถอน / ย้ายทุน” จะขึ้น Popup มาอีกหน้า ที่จะให้เรากรอกรายละเอียดการถอน ถอนเงิน M88
 2. ก่อนจะถอนเงินออกจากระบบได้ เราต้องย้ายทุน กลับคืนไปที่ “กระเป๋าหลัก” ก่อน ถึงจะทำการถอนออกจากระบบ M88 ได้ ใครที่ยังไม่ทันได้ย้ายทุน ก็ให้ทำการย้ายก่อนที่จะถอน และการถอนก็กรอกข้อมูลธนาคารที่เราจะใช้รับเงินให้ครบถ้วน ถอนเงิน M88

  ข้อมูลของแต่ละธนาคาร
  ธนาคาร กสิกรไทย (www.kasikornbank.com)
  ชื่อ ธนาคาร: KASIKORNBANK Public Company Limited (KBANK)
  ที่ตั้งสำนักงาน ใหญ่: 1 Soi Kasikornthai Ratburana Rd, Bangkok 10140
  หมายเลขโทรศัพท์: (66 2) 222-0000
  Fax: (66 2) 470- 2749
  Swift Code: KASITHBK

   

  ธนาคาร กรุงเทพ (www.bangkokbank.com)
  ชื่อธนาคาร: Bangkok Bank Public Company Limited (BBL)
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 333 Silom Road Bangrak, Bangkok 10500
  หมายเลขโทรศัพท์: 2231-4333 Fax: 2236-8281-2
  Swift Code: BKKBTHBK

  ธนาคารไทยพาณิชย์ (www.scb.co.th)
  ชื่อ ธนาคาร: Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB)
  ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่: 9 Ratchadaphisek Road Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
  หมาย เลขโทรศัพท์: 2544-1111
  Fax: 2544-5000
  Swift Code: SICOTHBK

  ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (www.standardchartered.co.th)
  ชื่อธนาคาร: Standard Chartered Bank (Thailand)
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 90 North Sathorn Road Bangkok 10500
  หมาย เลขโทรศัพท์:2724-4000
  Swift Code: SCBLTHBX

  ธนาคาร กรุงไทย (www.ktb.co.th)
  ชื่อ ธนาคาร: Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB)
  ที่ตั้งสำนักงาน ใหญ่: 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Wattana, Bangkok 10110
  หมาย เลขโทรศัพท์: 2255-2222
  Fax: 2255-9391-6
  Swift Code: KRTHTHBK

  ธนาคาร ไทยธนาคาร (www.bankthai.co.th)
  ชื่อธนาคาร: BankThai Public Company Limited
  ที่ ตั้งสำนักงานใหญ่: 44 North Sathorn Rd Silom, Bangrak, Bangkok 10500
  หมาย เลขโทรศัพท์: 2638-8000
  Fax: 2633-9044
  Swift Code: UBOBTHBK

  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา (www.krungsri.com)
  ชื่อธนาคาร: Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY)
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 1222 Rama 3 Road, Bang Phongphang Yannawa, Bangkok 10120
  หมายเลขโทรศัพท์: 2296-2001 , 2683-1000
  Fax: 2683-1304
  Swift Code: AYUDTHBK

  ธนาคาร นครหลวงไทย (www.scib.co.th)
  ชื่อธนาคาร: Siam City Bank Public Company Limited (SCIB)
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 1101 New Petchburi Road Makkasan, Rajthewi, Bangkok 10400
  หมายเลขโทรศัพท์: 2253-0200
  Swift Code: SITYTHBK

  ธนาคารทหารไทย (www.tmbbank.com)
  ชื่อ ธนาคาร: TMB Bank Public Company Limited
  ที่ ตั้งสำนักงานใหญ่: 3000 Phaholyothin Rd Chatuchak, Bangkok 10900
  หมาย เลขโทรศัพท์: (66 2) 299-1111 273-7020
  Fax: (66 2) 273-7118
  Swift Code: TMBKTHB

  ธนาคาร ยูโอบี (www.uob.co.th)
  ชื่อ ธนาคาร: Union Overseas Bank (Thai) [UOB Thailand]
  ที่ตั้งสำนักงาน ใหญ่: 191 South Sathorn Road Yannawa, Bangkok 10120
  หมายเลขโทรศัพท์: 234-3000
  Fax: 2287-2973-4
  Swift Code: BKASTHBK


 

 

Hot Links >> LiveScore , โบนัส 20% สมาชิกใหม่ <<

 


Right all reseved by m88world.com